Zasady

1. Stając się użytkownikiem naszego portalu akceptujesz wszystkie wymogi regulaminowe.

2. Twoje zgłoszenie zostanie przyjęte, jeśli stworzysz dla niego odpowiedni opis.

3. Od opisu wymaga się, by był unikalny w swojej treści, poprawny językowo i by nie wprowadzał internauty w błąd.

4. Użytkownik ponosi pełnię odpowiedzialności za wszystkie dodawane przez siebie treści.

5. Administracja dokonuje regularnych przeglądów treści na portalu i jeśli zachodzi taka potrzeba, wprowadza w nich zmiany bez wcześniejszego ostrzeżenia.

6. Regulamin, wraz z możliwymi późniejszymi zmianami, obowiązuje w treści dostępnej na stronie portalu.